دانلود فایل پایان نامه : دانلود پروژه در مورد عمليات تهيه رب گوجه فرنگي – قسمت سوم

توضیح

ميزان انجام شده

مقدار مانده

جمع هزينه سرمايه گذاري ثابت:

زمين

ساختمان

تسطيح و محوطه سازي

تاسيسات

ابزارآلات فني و آزمايشگاهي

ماشين آلات و تجهيزات

وسائط نقليه

وسايل كارگاهي و اداري

هزينه هاي پيش بيني نشده بخش «1»

هزينه هاي قبل از بهره برداري

سرمايه در گردش:

 

 

 

000/000/653

000/000/319/1

000/000/30

000/125/105/1

000/650/13

000/000/630/1

000/200/191

000/170/1

  جمع كل سرمايه گذاري

 

 

000/145/943/4

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 منابع تامين سرمايه

توضیح مبلغ درصد
1- سرمايه اوليه سهامداران 000/000/400  
2- تسهيلات بانكي كوتاه مدت 000/000/60  
3- تسهيلات بانكي بلندمدت 000/000/100  

ساير هزينه ها

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
توضیح

مبلغ هزينه لوازم كار و حفاظتي

هزينه بيمه شركت

هزينه كارمزد بانكي

ساير

000/200

000/000/1

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

000/400

جمع ساير هزينه ها

000/600/1

محاسبه بهاي تمام شده در ظرفيت كامل

توضیح از جدول مبلغ درصد
مواد اوليه مواد اوليه    
حقوق و مزاياي كاركنان نيروي انساني   000/700/17
هزينه استهلاك و دارايي ها استهلاك هزينه هاي سرمايه اي ثابت 500/614/323  
هزينه سوخت و انرژي سوخت و انرژي 000/300/20  
هزينه تعمير و نگهداري تعمير و نگهداري 900/748/842  
ساير هزينه ها ساير هزينه ها    
هزينه هاي پيش بيني نشده جدول بخش «1» و «2»    
جمع كل هزينه هاي توليد در ظرفيت كامل …………………. ………………….
بهاي تمام شده يك واحد محصول 400/363/204/1

برآورد قيمت فروش

نام محصول واحد قيمت بازار عمده فروشي قيمت بازار خرده فروشي قيمت مشابه خارجي بهاي تمام شده محصول پيش بيني قيمت واحد محصول
رب گوجه فرنگي   هر عدد 550 550 600 560 560

برآورد درآمد فروش

نام محصول واحد ميزان توليد قيمت فروش درآمد فروش
رب گوجه فرنگي   2000 000/120/1 000/120/1

برآورد هزينه هاي فروش

توضیح
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
مبلغ هزينه تبليغات فروش

هزينه توزيع كالا

هزينه بيمه كالا

هزينه حمل و نقل انتقال كالا

هزينه هاي پيش بيني نشده فروش

000/300

000/500

000/600

000/450 جمع هزينه هاي فروش

000/850/1

صورت حساب سود و زيان سال اول

توضیح توضيحات مقدار
فروش

هزينه تمام شده كالاي فروش رفته

سود (زيان) ناخالص

هزينه هاي فروش

سود (زيان) عملياتي

هزينه بهره

سود (زيان) قبل از ماليات

ماليات

سود (زيان) خالص

از جدول درآمد فروش

از جدول محاسبه بهاي تمام شده

«فروش- بهاي تمام شده»

از جدول هزينه هاي فروش

«سود (زيان) ناخالص- هزينه هاي فروش»

با كمك جدول تامين منابع سرمايه

«سود (زيان) عملياتي- هزينه بهره»

«سود (زيان) قبل از ماليات * نرخ ماليات»

«سود (زيان) پس از ماليات»

000/440/13

000/440

000/000/13

000/850/1

 

 

جريان نقدينگي

توضیح از جدول قبل از بهره برداري سال اول توليد
الف- منابع وجوه:

– منابع شركت و شركا

– تسهيلات بانكي

– فروش ها

 

تامين سرمايه

تامين سرمايه

درآمدهاي فروش

 

000/000/15

 

000/850/1

 
جمع منابع وجوه   000/850/16  
ب- مصارف وجوه:

– هزينه هاي سرمايه اي ثابت

– هزينه هاي توليد منهاي هزينه

استهلاك سربار توليد

– هزينه هاي تبليغات و بازاريابي

– اقساط وام

– ماليات

 

جدول سرمايه ثابت

جدول منابع توليد

جدول سرمايه ثابت

جدول هزينه فروش

جدول تامين سرمايه

صورت حساب سود و زيان

   
جمع مصارف وجوه:      
نقدينگي اول دوره

مانده نقدينگي آخر دوره

جدول كل سرمايه گذاري

«منابع وجوه-مصارف وجوه»

   

پيش بيني ترازنامه در پايان سال اول

الف: دارايي ها:

دارايي جاري (از صورت جريان نقدي):

نقد …………………………

دارايي ثابت (كل- استهلاك سال اول):

ساختمان   000/000/560

تسطيح و محوطه سازي 000/000/30

تاسيسات   1250/105/1

ابزارآلات فني و آزمايشگاهي 000/650/13

ماشين آلات و تجهيزات   000/000/630/1

وسائط نقليه   000/200/191

وسايل كارگاهي و اداري   000/170/1

هزينه هاي پيش بيني نشده بخش «1»

هزينه هاي قبل از بهره برداري   000/000/150

ب: بدهي ها:

بدهي ها (بدهي بانك + هزينه بهره-اقساط وام)

284/456/8

200/951/304

 

 

 

ج: سرمايه و حقوق صاحبان سهام

آورده شركا (جدول تامين سرمايه)

000/145/943/40

 

سود (صورت حساب سود و زيان) 000/000/100

جمع دارايي ها   000/687/560 جمع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام 000/687/560

 برنامه زمانبندي اجراي طرح كسب و كار

مراحل اجراي طرح كسب و كار تاريخ احتمالي شروع مدت زمان لازم براي اجرا اقدامات انجام شده
تهيه طرح تفصيلي كسب و كار

سازماندهي تيم و منابع اوليه

مذاكره و تامين منابع مالي

خريد زمين / ساختمان

تسطيح زمين و محوطه سازي

اجراي عمليات ساختماني

نصب تاسيسات و خطوط انتقال انرژي

انتخاب تكنولوژي و سفارش ماشين آلات

حمل و نصب ماشين آلات

آموزش كاركنان

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

سفارش مواد اوليه

توليد آزمايشي

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

دیدگاهتان را بنویسید