دانلود فایل: پایان نامه ارشد رشته شیمی: شبیه سازی فرآیند تولید متیل استات با استفاده از Rate-Baded Model

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با عنوان : شبیه سازی فرآیند تولید متیل استات با بهره گیری از Rate-Based Model (تعادلی و غیرتعادلی)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

عنوان:

شبیه سازی فرآیند تولید متیل استات با بهره گیری از Rate-Baded Model (تعادلی و غیرتعادلی)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

به دلیل معضلات ناشی از به کارگیری مدل های تعادلی که ناشی از نواقص موجود در مدل های مذکور می باشد. درصد محاسبه از مدل های غیرتعادلی که به Rate-Bsed معروفند رفته، انواع مدلسازی غیرتعادلی را مطالعه نموده، کاربردهای آن را مطالعه و تقطیر واکنشی را به عنوان کاربرد مدل های غیرتعادلی در ستون های جداسازی مطالعه و در نهایت فرایند متیل استات در برج تقطیر واکنش را توسط نرم افزار Aspen pluse شبیه سازی نموده و نتایج به دست آمده را با نتایج مدل تعادلی مقایسه نموده ایم.

مقدمه:

در منابع و تحقیقات موجود در کشور سابقه ای در زمینه بهره گیری از مدل Rate based در شبیه سازی فرآیند تقطیر واکنشی موجود نیست و مطالعات در خارج از کشور به ویژه امریکا و هلند در حال انجام می باشد. از اینرو در این پژوهش به مطالعه و تجزیه و تحلیل مواردی مانند معایب بهره گیری از مدل تعادلی و پیش روی مزایا و معایب روش هایی مبتنی بر مدل غیرتعادلی، معادلات، خواص فیزیکی و… مورد نیاز جهت بهره گیری از مدل غیرتعادلی خواهیم پرداخت.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

شبیه سازی فرآند تقطیر واکنشی تولید متیل استات در برج های Pack و برج های سینی دار و مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج مدل تعادلی، تاثیر کاتالیست های مختلف، نرخ رفلاکس، فرمول فیک، فرمول ماکسول – استفان و… به عنوان پارامتر متغیر روی تولید متیل استات از نظر کمی و کیفی، مطالعه تولید متیل استات در حالت های S.S و دنیامیکی، ذکر چند مثال و… خواهیم پرداخت.

هدف:

دستیابی به نتایج شبیه سازی فرآیند تقطیر واکنشی تولید متیل استات و مقایسه با نتایج به دست آمده از تعادلی و نتایج تجربی جهت مطالعه دقت مفروضات فوق، مطالعه امکان انجام شبیه سازی فوق با نرم افزارهای موجود.

ضرورت:

بهره گیری از مدل Rate based باعث افزایش درجه خلوص محصول و بهره گیری از برج تقطیر واکنشی باعث کاهش تجهیزات و هزینه های اولیه و عملیاتی خواهد گردید.

1- مدل تعادلی (EQ)

1-1- روش سنتی

در دهه گذشته فرآیندهای جداسازی براساس مرحله تعادلی به انجام می رسد که باعث می گردید تا: 1- جریان خروجی بخار و مایع هر مرحله بدون در نظر داشتن نرخ واقعی انتقال جرم در تعادل با یکدیگر در نظر گرفته شوند در حالی که، واقعیت نشان می دهد به سختی ممکن می باشد یک مرحله به تعادل برسد.

2- راندمان ترکیبات مختلف روی سینی و راندمان فاز بخار و مایع یکسان در نظر گرفته گردد در حالی که راندمان به دست آمده ناشی از تقریبا تمامی پدیده ها اعم از هیدرونیامیک، انتقال جرم، اثر متقابل در فصل مشترک و… در دستگاه می باشد که از آنها اغماض می گردد.

3- از تاثیر هیدرولیک سینی بر انتقال جرم صرف نظر گردد.

4- در صورتی که با سیستم های چند جزئی سروکار داشته باشیم: اثرات متقابل نفوذ که می تواند باعث پدیده های غیرمعمول مانند نفوذ معکوس گردد (انتقال جرم جزء در مسیر معکوس)، راندمان یک مرحله برای اجزاء متفاوت بسته به نفوذ اجزاء ممکن می باشد بسیار متفاوت باشد.

تعداد صفحه : 142

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com